Premonisyon ve İbn Arabi

Parapsikolojide ileride meydana gelecek olayla ilgili belli belirsiz görme durumuna premonisyon adı verilir. Bunun Sûfi Yolu'nda çokça örneği vardır.

Sûfi Pir İbn Arabi (v. 1245), "eş-Şeceretü'n-Nu'mâniyye" adlı kitapçığında,

  • Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan,
  • Osmanlı'nın Mısır'ı fethinden,
  • Yavuz Selim'in Şam'a girmesiyle kendi kabrinin ortaya çıkarılacağına kadar birçok olaydan simgesel bir biçimde söz eder.
Bu kitapçıkta geçen cümlelerden biri olan İzâ dahale's-sîn fî'ş'şîn, yazheru kabru Muhyiddîn yani, Sîn şın'a dahil olduğu vakit, Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacaktır cümlesi, Kahire seferi sırasında Yavuz Sultan Selim Şam'a geldiğinde tahakkuk etmiştir. 

İbn Arabî'nin o sırada üzeri çöplerle kaplı Sâlihiye'deki kabri ortaya çıkarılmıştır.
Yavuz Sultan Selim türbenin yenilenmesini ve oraya bir de cami yapılmasını emretmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Tahralı, “Muhyiddin İbn Arabî ve Türkiye'ye Tesirleri” Endülüs'ten İspanya'ya


You may also like

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.