Mana

  • Ey şekle, sûrete tapan, git de mânâyı elde etmeğe çalış; çünkü mânâ, sûretin kanadı gibidir.
  • Şu ten içinde bulunan ruh, mânâdan, aşktan habersiz ise, o kın içindeki tahta kılıç gibidir.
  • Ey şekle, sûrete tapan kişi, ne zamana kadar sûrete tapıp duracaksın? Senin mânâsız canın sûretten kurtulmadı gitti.
  • Eğer insan, şekil ile sûret ile insan olsaydı; Hz.Ahmed efendimiz ile Ebû Cehil bir olurdu, aralarında fark olmazdı.
 Hz. Mevlâna, Mesnevî


You may also like

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.