Muhabbet (Sevgi)

İbnü'l-Kayyum el-Cezviyye'nin Ravzatu'l-Huhibbîn ve Nüzbetü'l-Müştakîn'inde sevgi karşılığı olarak mahabbet (muhabbet) kelimesinin hangi kökten geldiği incelenip her köke göre değişik anlamları veriliyor. Şöyle sıralamak mümkün:

  • Habebe (parladı) kökünden muhabbet, "temelinde saflık ve berraklık bulunan şey."
  • Habâb (şiddetli yağmur sonucu su yüzünde oluşan kabarcık) kelimesinden, "kalbin sevgiyle karşılaştığı anda kendinden geçerek kabarması ve taşması."
  • Habbe (çekirdek, öz, dane) kelimesinden, "her şeyin çekirdeği ve özünün sevgi olması."
  • Hubb (geniş kap) kelimesinden, "Sevenin kalp denen kabında sevgiliden başkasının olmaması, sevgi yükünü bu kabın taşıması.

Evet!.. Bu kadar dallı budaklı anlamların hepsi tabiî ki muhabbeti, dolayısıyla sevgiyi ifade edebilir. Ancak bir kelime daha vardır ki, biz mahabbetin asıl bu kelimeden türediğini kabul ediyoruz. Yahut gönlümüze o daha uygun düşüyor: Bu kelime Hibb'dir. Yani "hibe etmek, adamak."

İskender Pala, "Gözgü"You may also like

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.